Thom' Luka (luka91) wrote,
Thom' Luka
luka91

This journal has been placed in memorial status. New entries cannot be posted to it.

  • Mood:
  • Music:
Det är miljoner saker jag vill göra.. saker som jag borde göra..

Saker jag tänker att jag ska göra..

Så mycket att jag inte vet vare sig hur eller när jag ska hinna göra det

Verkar inte finnas något slut på allting som “måste” göras..

Problet är att jag inte ens vet varför jag gör det, vad det är för vits med att göra något av det..
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author