January 6th, 2002

Smoke

Hmm.. song lyrics

Why is it so hard to translate lyrics.. especially the ones I'm listening to in Swedish..

Barhopping (eller tårar på min kudde) - Robert Broberg
(or tears on my pillow)
Tårar på min kudde - nä nä nä
(Tears on my pillow - nah nah nah)
det kudde ha varit så
(it pillow been so (Hmm.. kunde = could've Kudde = pillow))
men ikväll är allting alright - och vi går: Barhopping! Barhopping!
(But tonight everything's alright - and we goes: Barhopping! Barhopping!)

Vi börjar på en restaurang bland prinsar
(We start at a restaurant among princes)
och prinsessor där sitter hushålls-rulle
(and princesses there sits a kitchen-roll)
och torkar det kommer fram en kvinna
(and dries up a woman comes forward)
hon säger hon är en man hon
(She says she is a man she)
är man-nekäng och i högtaleriet tutar -
(is model (man = man mannekäng = model) and the speakers hoots -)
Tårar på min kudde... etc...
(Tears on my pillow... etc...)

Vi går till ett vattenhål och tar ett härtappat
(We goes to a waterhole and takes a bottled
fotbad kastar oss handlöst in
(Footbath throws ourself in)
bland minnen det kommer en gammal
(among memories an old)
kompis som säger är alldeles ny
(buddy says he's new)
ny-gift och i högtaleriet kutar -
(newly married and in the spekars trots (Tuta = hoot Kuta = Trot))
Dårar på min kudde... etc...
(fools on my pillow (Tårar = Tears Dårar = fools/loonies))

Vi surfar på våra inbjudningskort i ett
(We surf on our invitation cards in a)
folkhav in på en böljande fest för nya
(vast crowd (Folk = people hav = sea (Sea of People) ino a billowy party for the new)
vågen det kommer fram en katt arm
(Wawe a cat comes along arm-)
i arm med en mus arm i arm med en
(in-arm with a mouse arm-in-arm with a)
mus-ikant och i högtaleriet sprutar -
(musician (mus = mouse Musikant - musician) and in the speakers squirt (Tuta = hoot Kuta = Trot Spruta = Squirt) -
Tårar på min kudde... etc...
(Tears on my pillow... etc...)

Sedan följer vi trafiken ner på Discoteque
(Then we follow the trafic down to Discoteque)
Garaget och drar några varv så det
(Garage and spins a couple of revolutions so it's)
tjuter i läppen jag ser en asfaltsblomma
(howls in the lip I see an flower of the asphalt (Prostitute))
som jag vet är fri
(That I know is free)
som jag vet är fri-dlyst
(That I know is protected (Fri = Free or unoccupied Fridlyst = preserved/protected))
och i högtaleriet tutar -
(and the speakers hoots - )
Tårar på min kudde / Barhopping
(Tears on my pillow / Barhopping)
  • Current Music
    Robert Broberg: Dansa! Dansa! Dansa! Dansa!